Objednáním elektronické kopie knihy Evoluce podnikání potvrzuje zákazník i prodejce svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Autorem knihy je:
QUITEC s.r.o.
Na Vyhlídce 1291
Mníšek pod Brdy
252 10
IČ: 629 13 425
DIČ: CZ62913425

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila elektronickou kopii knihy.

1. Obecné podmínky
1.1 Knihu Evoluce podnikání vydala společnost QUITEC s.r.o., dále jen Prodejce.
1.2 Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která Knihu zakoupí.
1.3 Objednávka Knihy je závazná. Po jejím uhrazení bude Zákazníkovi vystavena faktura a bude zaslán odkaz ke stažení Knihy v elektronické podobě.

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1 Zákazník má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o vrácení peněz.

3. Práva a povinnosti Autora
3.1 Prodejce má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí zákazníka upozornit.
3.2. Prodejce odkaz ke stažení Knihy odešle automaticky po zaúčtování platby.

4. Cena
4.1 Cena Knihy je 790 Kč s DPH.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Autor prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Zákazníci, kteří si objednali Knihu souhlasí se zasíláním e-mailových upozornění, která se budou týkat novinek a úprav souvisejících s Knihou a propagací dalších přidružených služeb Prodejce.

6. Reklamační řád

6.1 Zákazník má právo v případě nespokojenosti bez udání důvodu do 14 dnů, od doručení knihy, požádat o vrácení peněz a ty mu budou neprodleně vráceny na jeho bankovní účet. Svou žádost zašlete prosím e-mailem na info@timetoasters.cz.

V Praze 30.3. 2022, verze 1.0